Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Nota do ICAC sobre criterios de consolidación_A Coruña

Lugar de celebración: A Coruña
Preinscripción:
23/01/2009-12/02/2009
Matrícula:
13/02/2009-19/02/2009
Celebración:
20/02/2009-20/02/2009
Formación:
Áreas de formación:
Contabilidad, Auditoría.
Acceso:
Aberto. Previa inscripción.

Obxectivos

A entrada en vigor da reforma contable aprobada pola Lei 16/2007, de 14 de xullo, supuxo unha modificación substancial dos criterios incluídos no Real Decreto 1815/1991, de 20 de decembro, para a formulación das contas anuais consolidadas.

No primeiro exercicio que se peche a partir do 1 de xaneiro de 2008, as sociedades que viñan formulando as contas do grupo de acordo coas normas aprobadas polo citado Real Decreto 1815/1990, deberán ter en consideración os cambios introducidos nos artigos 42 a 49 do Código de Comercio, os criterios do novo Plan Xeral de Contabilidade sobre "Combinacións de negocios", e as regras de dereito transitorio do Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro. 

Co obxectivo de aclarar este marco normativo, en particular, que disposicións das Normas para a Formulación das Contas Anuais Consolidadas (NOFCAC) aprobadas polo Real Decreto 1815/1990 quedaron derrogadas, e precisar o contido das novas regras, o ICAC publicou no seu Boletín nº 75 (BOICAC) a Nota que será obxecto de análise na Xornada.

Metodoloxía

O método de traballo será eminentemente práctico, combinando exposicións teóricas coa resolución de exemplos, e fomentando a participación activa dos asistentes e o intercambio de opinións e experiencias ao redor das materias e novidades contables abordadas nos mesmos.

Programa

Nota relativa aos criterios aplicables na formulación de contas anuais consolidadas

 • 1. Criterios de transición. Balance de apertura consolidado.
 • 2. Obrigación e dispensa de consolidar. Nova definición de grupo.
 • 3. Perímetro da consolidación. Empresas multigrupo e asociadas.
 • 4. Primeira consolidación. Método de adquisición. Eliminación investimento-patrimonio neto.
 • 5. Consolidacións posteriores. Aumentos e diminucións da participación.
 • 6. Método de integración proporcional e procedemento de posta en equivalencia.
 • 7. Casos especiais. Conversión de contas en moeda funcional distinta do euro. Operacións entre empresas do grupo.
 • 8. Modelos de contas anuais.

 

Relator

Juan Manuel Pérez Igrexas

Subdirector Xeral de Normalización e Técnica Contable do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas

Data e lugar de celebración

20 de febreiro 2009, de 10,00 a 14,00 horas

Colexio de Economistas (C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña)

Homologación REA e TAP

Aos efectos da formación obrigatoria requirida polo futuro Regulamento da Lei de Auditoría de Contas, aos membros do Rexistro de Economistas Auditores que asistan a este Curso, se lles convalidará como formación continuada, en función dos requisitos que o citado Regulamento estableza.

Así mesmo as horas de formación deste curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento da Quenda de Actuación Profesional do Colexio.

Matrícula

 • Colexiados e persoal dos seus despachos: 90,00 ?
 • Membros REA e persoal dos seus despachos:70,00 ?
 • Outros participantes: 140,00 ?

Desconto 10% en segunda e sucesivas matrículas.

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

Solicitude de inscrición

Forma de pago

Cheque nominativo Colexio de Economistas da Coruña
Transferencia bancaria: 2091-0000-30-3040084894

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade