Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Celebrada o V Xornada de Auditoría do Sector Público

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

27/04/2018

Nova: Celebrada o V Xornada de Auditoría do Sector Público

O Rexistro de Economistas Auditores (REA) âórgano especializado do Consello Xeral de Economistas de España en materia de auditoríaâ, celebrou o pasado 25 de abril no Colexio de Economistas de Madrid o V Xornada de Auditoría do Sector Público na que os economistas auditores expresaron a garantía que ofrece o labor de colaboración dos auditores privados independentes cos órganos públicos de control á hora de conseguir unha maior eficiencia para o adecuado emprego dos recursos públicos. 

No encontro âno que se deu cita un importante número de profesionais do sectorâ participaron o presidente do Consello Xeral de Economistas, Valentín Pich; o presidente do Rexistro de Economistas Auditores do citado Consello, Carlos Puig de Travy; o decano do Colexio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, e o presidente da Comisión de Auditoría do Sector Público do REA, Emilio Álvarez, coordinador do encontro. Así mesmo, a xornada contou coa participación da Interventora Xeral da Administración do Estado, María Luisa Lamela, e do presidente da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF), José Luís Escrivá. 

Segundo o previsto no plan de estabilidade orzamentaria para o período 2017-2020, o obxectivo de déficit do conxunto das Administracións Públicas pasará dun 2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% fixado para 2020, o que supón unha redución á cuarta parte en menos de dous anos. Alcanzar tan ambicioso obxectivo pasa por reforzar os mecanismos de control que aseguren a eficiente xestión de como e onde destínase o diñeiro público. A este respecto, o presidente do Consello Xeral de Economistas de España,Valentín Pich, manifestaó que âaínda que o sector público representa en torno ao 40% do PIB e engloba a máis de 22.000 entidades, destas agora só se auditan, aproximadamente, o 10%â. Para Pich, âa adecuada xestión dos fondos públicos pasa por potenciar a colaboración cos órganos públicos de control que interveñen neste procesoâ. Valentín Pich valorou positivamente o labor na mellora da transparencia dos organismos públicos de control âIntervención Xeral do Estado, Tribunal de Contas e Órganos de Control Externoâ, e afirmou que âdisposicións lexislativas como a Lei de transparencia, a Lei de Contratos do Sector Público, así como a Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, supuxeron un importante avance na racionalización e funcionamento eficiente das Administracións, entre elas, e destas para cos cidadánsâ. Aínda así, segundo Pich, âaínda queda camiño por percorrerâ. âIncrementar os medios da Intervención Xeral da Administración do Estado e potenciar a colaboración de auditores públicos e privados pode axudar neste sentidoâ, concluíu. 

Pola súa banda, o presidente do Rexistro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, afirmou que o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local âque establece a obrigación de realizar auditorías públicas aos entes locaisâ âimplica un control financeiro-orzamentario dos entes locais máis rigoroso e senta as bases de colaboración cos auditores privadosâ. Este real decreto entra en vigor o 1 de xullo de 2018 e as primeiras auditorías realizaranse sobre as contas anuais cuxo exercicio contable se peche a partir de 1 de xaneiro de 2019. Estas auditorías deberán realizarse de acordo ás normas de auditoría do sector público aprobadas pola Intervención Xeral da Administración do Estado. Segundo Puig de Travy, âa contratación dos auditores privados baixo o amparo desta norma non supón a suplantación da figura do funcionario público, senón que o papel do auditor privado é o dun colaborador, debido a que non poden contratarse servizos cuxa responsabilidade corresponda aos poderes públicosâ. 

Para o presidente da Comisión de Auditoría do Sector Público do REA, Emilio Álvarez, âun avance satisfactorio na colaboración público-privada neste terreo é que o plan anual de control financeiro das entidades públicas locais terá que contar con partidas orzamentarias suficientes que contemplen a contratación de firmas privadas de auditoríaâ. Xorde desta maneira unha colaboración máis estreita entre auditores públicos e privados que establece unha contratación inicial de 2 anos âo mínimo esixido na Lei de Auditoría de Contas é de 3 anosâ para favorecer a maior rotación e independencia do profesional contratado.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade