Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Toma de posesión do novo Consello Directivo do REFOR, con representación do noso Colexio

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

24/07/2018

Nova: Toma de posesión do novo Consello Directivo do REFOR, con representación do noso Colexio

O Consello Xeral elixiu ao novo Consello Directivo do Rexistro de Economistas Forenses (REFOR), que estará composto polo presidente, Alfred Albiol âquen repite no cargoâ, os vicepresidentes, Juan Carlos Carballos e Miguel Romeu, e dez vocais, entre os que se atopa Isaías González, vogal da Xunta de Goberno do noso Colexio.

Na toma de posesión estivo presente o presidente do Consello Xeral de Economistas, Valentín Pich, quen manifestou que âa nova Directiva de Insolvencia, que se está tramitando, tende a un enfoque cara á resolución temperá da insolvencia potenciando os acordos de refinanciamento, o que achega un evidente rumbo económico á resolución das crises empresariaisâ. Con todo, para o presidente dos economistas âcomparativamente con outros países queda aínda moito percorrido xa que estas solucións alternativas ao concurso aínda non están xeneralizadas no noso paísâ.

Pola súa banda, o reelixido presidente do REFOR, Alfred Albiol, expuxo durante a súa intervención que âatendendo aos últimos datos recompilados polo REFOR, obsérvase un paulatino cambio de tendencia para acudir a acordos de refinanciamento, como solución preconcursal e de reestruturación da empresaâ. Así, segundo estes mesmos datos, ata o mes de xuño incrementáronse os acordos de refinanciamento homologados un 26%, sendo o volume total de crédito refinanciado en 2017 de 123 mil millóns de euros, segundo os últimos datos que manexa o Banco de España. Hai que puntualizar que, segundo indicou Albiol, âa gran maioría de acordos de refinanciamento non son homologados para preservar a situación delicada das empresas, pois aínda se observa un certo estigma concursal e preconcursal en Españaâ.

Polo que se refire a a comparativa do FOGASA, aínda que a tendencia foi en 2018 de mellora, aínda persiste unha economía mergullada concursal. Así, a comparativa entre pagos do FOGASA e declaracións de concurso, feita desde o REFOR, arroxa un cociente de 1,5. É dicir, para evitar a insolvencia mergullada (cociente igual a 1) terían que declararse un 50% máis concursos de acredores dos que se declaran na actualidade.

Doutra banda, os concursos de persoas físicas experimentaron un incremento do 48% no primeiro trimestre de 2018 (de 263 en 2017 a 391 en 2018), debido en gran parte ao desenvolvemento da segunda oportunidade, que cada vez está a ser máis empregada por persoas físicas. No entanto, obsérvanse aínda limitacións se comparamos estes datos con outros países con cifras moito maiores, especialmente porque en España a porcentaxe de empresas que acode a segunda oportunidade non chega ao 4%.

Isaías González, designado vogal do Comité Técnico do REFOR dentro deste novo Consello Directivo, manifestou que âla obtención dun posto no novo Comité Técnico do REFOR, consolida ao Colexio de Economistas da Coruña e, por extensión, ás/vos profesionais que o integran, como referente nacional no ámbito económico-forense e, en especial, no concursalâ.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade