Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Obrigacións ante o Rexistro Mercantil dos prestadores de servizos a sociedades e fideicomisos (Lei 10/2018)

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

09/07/2019

Nova: Obrigacións ante o Rexistro Mercantil dos prestadores de servizos a sociedades e fideicomisos (Lei 10/2018)

NOTA INFORMATIVA (con información do Rexistro Mercantil da Coruña)

Obrigacións formais das persoas naturais ou xurídicas a cumprimentar ante o Rexistro Mercantil reguladas na Lei 10/2010, especialmente na súa Disposición Adicional Única, segundo texto do Real Decreto Lei 11/2018, BOE 214.

 

  • Inscrición obrigatoria no Rexistro Mercantil daquelas que presten todos ou algúns dos servizos descritos no artigo 2.1.ou) da citada Lei, fóra das que xa constaren inscritas no Rexistro Mercantil, que unicamente presentarán escrito de manifestación (1) de estar sometidas, como suxeitos obrigados, ás normas establecidas na lei (2).

 

  • As persoas xurídicas, ademais, presentarán escrito manifestando quen sexan os seus titulares reais no sentido determinado polo artigo 4.2.b) e c) da repetida Lei. Respecto diso, unicamente será actualizada esta manifestación en caso de cambio nesa titularidade real.

 

  • Obrigación de Depósito de Contas (as sociedades mercantís de capital xa o estaban) ás persoas físicas e xurídicas prestadoras a servizos a sociedades -os descritos no artigo 2.1.ou)-, Agás que sexan persoas físicas profesionais, que incluirá o documento referido baixo o número 7 da Disposición Adiciional citada.

 

  • Obrigación do depósito do depósito do documento antes apuntado ás persoas físicas profesionais, segundo o número 8 da repetida Disposición Adicional.

 

 

(1) Modelos de manifestación:

Manifestación empresario persoa física.

Manifestación empresario persoa xurídica.

(2) As persoas físicas empresarios conforme aos artigos 87 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil. As persoas físicas profesionais, exclusivamente por procedementos telemáticos, con base en formulario do Ministerio de Xustiza, pendente de publicar. As sociedades mercantís conforme aos artigos 94 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil. Outras persoas xurídicas, pendente de desenvolvemento.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade