Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

CURSO: "REFORMA DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES: PRIMEIRO ANO DE APLICACIÓN"

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

06/11/2015

Nova: CURSO: "REFORMA DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES: PRIMEIRO ANO DE APLICACIÓN"

Ourense, 24 de novembro 2015

 

Obxectivos

 

- Expor e explicar en profundidade o Imposto sobre Sociedades de forma clara, práctica e sinxela, tal e como se regula na nova lei do Imposto de Sociedades (Lei 27/2014, de 27 de novembro).

 

- Obter por parte do asesor un coñecemento do imposto que lle posibilite adoptar as decisións fiscais-financeiras máis adecuadas na súa contorna profesional.

 

Programa

 

- Concepto de actividade económica e de entidade patrimonial

 

- Contribuíntes do Imposto sobre Sociedades: sociedades civís con obxecto mercantil. Réxime de disolución con liquidación

 

- Modificacións na imputación temporal: cambio de criterio contable e operacións a prazo. Contabilidade e fiscalidade

 

- *Monetización de activos por imposto diferido e limitación á reversión do gasto que os orixinou

 

- Novas restricións á *deducibilidad da deterioración das perdas por transmisións de elementos a entidades do grupo

 

- Nova táboa de amortización: aplicación práctica dos novos coeficientes. Diferenzas que se poden orixinar entre contabilidade e fiscalidade

 

- *Deducibilidad de determinados gastos: atencións a clientes, operacións *híbridas e retribución aos administradores. Modificacións en gastos financeiros

 

- Regras de aplicación nas operacións vinculadas. Administradores e Sociedades de Profesionais. Cambios legais e regulamentarios nas obrigacións de documentación

 

- Mecanismos para evitar a dobre imposición interna e internacional. Réxime transitorio

 

- Problemática da nova reserva de *capitalización e da súa *contabilización

 

- Compensación das bases impoñibles negativas. Novo prazo de prescrición para a comprobación das mesmas

 

- Modificación do tipo de gravame

 

- Deducións por incentivos: desaparición de certas deducións e modificacións en *I + D + *i e en producións audiovisuais e espectáculos

 

- Réximes especiais: grupos fiscais, reestruturacións e entidades parcialmente exentas

 

- Réxime de empresas de reducida dimensión: reserva de *nivelación e o seu *contabilización

 

- Planificación do peche dos exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015 

 

Relatores

 

Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente do *REAF-*REGAF

 

Agustín Fernández Pérez.

Vogal do Comité Técnico do *REAF-*REGAF

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Avogados de Ourense

*C/ Concello, 22, Baixo
32003 Ourense

 

Horario

 

Sesión de tarde de 16:30 - 20:30*h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas) e *Precolegiados Diplomados: 50,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados Estudantes: 20,00€ (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 90,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Venres, 20 de novembro de 2015. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación REA: Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (1*h. en Contabilidade e 3 *h. noutras materias).

  

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade