Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

"*EXCEL AVANZADO"

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

22/04/2016

Nova: "*EXCEL AVANZADO"

Ourense, do 9 ao 31 de maio de 2016

 

Obxectivos

 

O aforro de horas de traballo obtido co uso de *Excel  no tratamento mecanizado de datos numéricos de todo tipo, e en especial dos financeiros e contables, fai que sexa imprescindible o coñecemento profundo desta ferramenta, base do traballo do economista, do auditor e do contable, así como do seu persoal.

No curso traballarase directamente con ficheiros de diario e información financeira e contable, e permitirá ao alumno mecanizar os procesos relacionados coa importación, tratamento e análise de datos  financeiros e contables de forma máis rápida e eficiente.

O curso está dirixido a todos os xa usuarios de *Excel  que queiran profundar no coñecemento da ferramenta; en particular a economistas (contables e auditores) e persoal das asesorías e firmas de auditoría.

 

Programa

 

- Tratamento de diarios e outros ficheiros externos

 

 Importar ficheiros de texto

 •  *Trocear e *encolumnar
 •  Revisar, quitar brancos
 •  Encher celas en branco

 

- Datos. Tipos, orde, *filtros e uso de nomes

 

 •  Texto e valor
 •  Ordenar e filtrar datos. Filtro normal
 •  Ordenar e filtrar datos. Filtro avanzado
 •  Uso de nomes en celas e rangos

 

- Fórmulas avanzadas e táboas dinámicas. Uso cun diario contable

 

 •  De procura (*BuscarV – *BuscarH)
 •  Condicionais (Se, Contar.se, Sumar.se)
 •  De base de datos (*BDSuma,…)
 •  De *subtotales
 •  *Tridimensionales
 •  Táboas dinámicas

 

- Fórmulas e funcións habituais para auditores, economistas e contables

 

 •  Financeiras
 •  De amortización
 •  Análise E se
 •  *Solver

 

- Vincular *Excel con *Word

 

 •  Combinar correspondencia
 •  Informes con datos vinculados

Profesorado

 

*Adriana Galego Rodríguez

*Controller de Operacións en Adolfo Domínguez

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Economistas de Ourense

Avda. da Habana, 30, 1º *B
32003 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sete sesións de 2 horas:

 

Luns 9, 23 e 30 de maio en horario de 20:00 - 22:00 *h.

Martes 31 de maio de 20:00 - 22:00*h.

Mércores 11,18 e 25 de maio de 20:00 - 22:00 *h.

 

Plataformas requiridas: *Excel 2007 e *Excel 2010 (preferente). Cada alumno/a ha de contar co seu propio computador portátil.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas): 120,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados Estudantes: 75,00 € (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 160,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Mércores, 4 de maio de 2016. As prazas son limitadas (15 prazas) e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Homologación REA+*REGA: As Xornadas están homologadas polo Rexistro de Economistas Auditores do Consello Xeral de Economistas (REA+*REGA) de face á súa consideración ou cómputo de horas a efectos da formación obrigatoria de auditores (10*h. en Contabilidade “e Auditoría” e 4 noutras “materias”)

 

 

NOTA: Solicitude de Inscrición en apartado Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade