Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Funcionamento das peritaxes profesionais a través do Consello Galego

Fonte: Consello Galego de Economistas

25/01/2022

Nova: Funcionamento das peritaxes profesionais a través do Consello Galego

En 2010 o Consello Galego de Economistas alcanzou un acordo coa Dirección Xeral de Xustiza, ratificado mediante Convenio coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para a prestación de asistencia pericial á Administración.

Desde entón viñéronse producindo designacións profesionais de entre os economistas inscritos nas listas de actuación profesional do catro Colexios de Economistas galegos, para atender ás solicitudes de asistencia pericial que a Dirección Xeral de Xustiza cursa ante o Consello.

No informe dispoñible na sección "documentos"  detállase de forma concisa como se arbitra na práctica o funcionamento deste convenio, polo que nos remitimos ao mesmo neste sentido.  No entanto consideramos importante recalcar unha serie de cuestións:

  •  Cada Colexio no seu ámbito encárgase de realizar os nomeamentos, utilizando ao efecto as súas propias listas de actuación profesional. Por tanto neste sentido o Consello, que non dispón de listas propias de profesionais, limítase a comunicar á Administración o nomeamento que o Colexio, en cuxo ámbito territorial recaia a peritaxe, realizou. O procedemento de designación que se utiliza é, consecuentemente, o que o Colexio provincial teña establecido, co fin de garantir a rotación das listas.

 

  • O Consello Galego de Economistas, na súa calidade de asinante do Convenio, ocúpase de cantas cuestións haxan de resolverse en relación coa Administración de Xustiza. Neste sentido os traballos realizados polos peritos designados han de facturarse ao Consello e será este quen se ocupe de tramitar o libramiento de fondos por parte da Administración e o posterior pago dos honorarios ao interesado.

 

  • Queremos destacar a alta valoración que do funcionamento deste convenio ten a Administración autonómica e a importancia, nesta liña, de ter en conta a obrigatoriedade de aceptar os nomeamentos, sen prexuízo do dereito de cada colexiado a excluírse voluntariamente das listas de actuación profesional.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade