Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Política de privacidade

¿Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: Consello Galego de Economistas

Dirección: Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte. Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 154325

Correo electrónico: consellogalego@economistas.org

Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P

Contacto DPD: dpd@atdata.es

 

¿Con que finalidade tratamos os seus datos?

Rexistro de usuarios

Os datos que nos facilita son tratados coa finalidade de tramitar a solicitude de rexistro para o correcto uso da páxina web e os servizos que nela pode atopar e solicitar a través da administración das súas credenciais de acceso e datos incluídos no seu perfil de usuario.

Solicitude de marca economistas

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de xestionar a súa solicitude, estudala e tramitar no seu caso a concesión de uso e levar a cabo a administración das condicións de uso.

Solicitudes de información

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de atender a súa consulta, e dar resposta á mesma.

Adhesión ao programa de bolsas

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de xestionar a súa solicitude e levar a cabo a súa xestión e administración no seu caso.

 

¿Por canto tempo consérvanse os seus datos?

Rexistro de usuarios

Os seus datos serán conservados mentres se manteña de alta como usuario e unha vez causase baixa durante os prazos de prescrición das posibles accións relativas ao uso da plataforma web e os seus servizos. 

Solicitudes de información

Os seus datos serán conservados durante polo menos 12 meses.

Adhesión ao programa de bolsas

Os seus datos serán conservados durante o período de bolsa e unha vez finalizado durante 5 anos.

Solicitude de uso de marca

Os seus datos serán conservados mentres se manteña en vigor o acordo de uso e unha vez finalizado durante 5 anos.

 

¿Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos? 

Rexistro de usuarios

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

Solicitudes de información

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

Adhesión ao programa de bolsas

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

Solicitude de uso de marca

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento

 

¿A quen se comunican os seus datos?

Rexistro de usuarios

Os seus datos poden ser comunicados aos relatores e organizadores de cada xornada, actividade, formación ou curso no caso de que se rexistre nalgunha xornada ou curso ofrecido na nosa web dentro do interese lexítimo do responsable do tratamento.

Os datos de usuario son tratados nun backoffice aloxado en territorio da Ou.E e poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia dentro dos supostos legalmente previstos.

¿Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a: 

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Oporse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

 

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade