Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

 

Inversis

Aviso Legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

 1. Todos os contidos do sitio web www.economistasgalicia.org (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade do Consello Galego de Colexios de Economistas ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva do Consello Galego de Colexios de Economistas e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 2. As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de sitio web www.economistasgalicia.org son titularidade do Consello Galego de Colexios de Economistas e están debidamente rexistrados.
 3. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade do Consello Galego de Colexios de Economistas ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular do devandito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.economistasgalicia.org .

Manifestacións

 1. Consello Galego de Colexios de Economistas manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. No entanto, o Consello Galego de Colexios de Economistas non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.
 2. O sitio web www.economistasgalicia.org podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. Ou Consello Galego de Colexios de Economistas non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.economistasgalicia.org  exonera a Consello Galego de Colexios de Economistas de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.
 3. O sitio web www.economistasgalicia.org non utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar aos usuarios, nin coñecer datos relativos á súa navegación.

Limitación de responsabilidade

 1. Consello Galego de Colexios de Economistas non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web www.economistasgalicia.org ou á información contida no mesmo. Consello Galego de Colexios de Economistas non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso do sitio web www.economistasgalicia.org.
 2. Consello Galego de Colexios de Economistas exclúe toda responsabilidade pola licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web www.economistasgalicia.org.

Ligazóns hipervínculos

 1. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.economistasgalicia.org , comprométense a non establecer ligazóns a sitios web nos que non apareza o logotipo de Consello Galego de Colexios de Economistas e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.
 2. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.economistasgalicia.org comprométense, así mesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe de Consello Galego de Colexios de Economistas.
 3. A inclusión de hipervínculos en www.economistasgalicia.org , non implica necesariamente que Consello Galego de Colexios de Economistas manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza a ligazón.
 4. A presenza de hipervínculos en www.economistasgalicia.org ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, Consello Galego de Colexios de Economistas non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto da comerciabilidad, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

Datos de contacto e outros

 • Titular: Consello Galego de Colexios de Economistas 
 • DirecciónFacultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Avenida do Burgo, s/n. Campus Norte. 15782 Santiago de Compostela 
 • Dirección de correo electrónico: consellogalego@economista.org 
 • Teléfono de contacto: 981.154.325 
 • Número de identificación fiscal: Q-1500350-B

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade