Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

SOLICITUDE E TRAMITACIÓN DE PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

24/07/2012

Nova: SOLICITUDE E TRAMITACIÓN DE PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL O Instituto Nacional da seguridade Social (INSS) trata de promover o uso da Administración Electrónica na súa relación cos cidadáns, ben directamente por estes ou a través dos seus representantes designados. Para dar cumprimento ao disposto na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos Públicos, o INSS facilita a través do resgistro Electrónico de Solicitudes, o acceso ás prestacións e servizos máis demandados. Ao Rexistro Electrónico accédese dentro da sede electrónica da Secretaría de estado da seguridade Social, a través da páxina web da Seguridade Social (http://www.seg-social.é). Entre os trámites que se poden realizar dentro do rexistro Electrónico en relación coas prestacións xestionadas polo INSS, merecen unha mención especial as que se inclúen no aplicativo TESOL (Tratamento Electrónico de Solicitudes) con certificado dixital: presentación de solicitudes de xubilación, viuvez, orfandade, auxilio de defunción, maternidade ou paternidade. Mediante o aplicativo TESOL tales solicitudes poden presentarse a través de representantes designados ao efecto. Para facilitar a acreditación da representación aos exclusivos efectos de presentación de solicitudes, a Dirección Xeral do INSS aprobou en data 21/6/2012 o modelo normalizado de representación que figura na zona privada desta web, cuxa utilización evitará a necesidade de desprazarse aos Centros de Atención e Información da seguridade Social (CAISS) e coa posibilidade de achegar os documentos que sexan necesarios para o trámite da solicitude en cada caso, con plena validez e seguridade xurídica.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade