Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

CURSO: "A intervención do economista e o auditor no ditame e informe pericial"

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

02/10/2014

Nova: CURSO: "A intervención do economista e o auditor no ditame e informe pericial"

 

Ourense, 22 de outubro 2014

Obxectivos • Orientar na elaboración, fundamentación, estructuración e redacción do informe pericial; así como a súa presentación e defensa ante o tribunal correspondente como parte do proceso xudicial. • Proporcionar unhas claves e organización efectivas para a intervención profesional. • Facilitar a mellora das competencias necesarias para actuar como perito, dotando aos asistentes de coñecementos específicos no ámbito xudicial.

• Achegar información específica e especializada que responda ás diferentes demandas dos profesionais para poder expresar con claridade e suficiencia o informe pericial ante os múltiples axentes que participan no proceso xudicial.

• Favorecer a preparación de informes técnicos periciais de diferentes ámbitos cos que poida ter que enfrontarse na vida laboral.

Programa 1ª Parte (2,15h.) 16,00 – 18,15 h.

 

1. Informe emitidos polo perito ou experto. Ámbitos de intervención.    

    Denominación e tipoloxías de informes.

 

2. Marco normativo aplicable ao informe pericial e aplicación da normativa de Auditoría en ditames.

 

3. O perito xudicial

Titulación e capacitación profesional

Ámbito de intervención

Obrigacións e deberes do perito

Obxectividade e independencia

Responsabilidade do perito: profesional (Colexio), civil e penal

Expectativas da actuación pericial.

 

4. Designación, abstención, aceptación, recusación e tacha do Perito

 

5. Honorarios e provisións de fondos

 

6. O  ditame ou  informe pericial

6.1       Aspectos xerais do Ditame

6.2.   Emisión e momento de achega: prazos

6.3    Ratificación  e ampliación do Ditame

6.4    Contrainformes e informes contraditorios    

 

7. A proba pericial

7.1.   Delimitación e planificación

7.2.   Aspectos a ter en conta no desenvolvemento da proba. Imprevistos.

 

8. Estrutura e contido do informe

8.1    Aspectos xerais

8.2.   Documentos de traballo, documentación a achegar e prazos de  

         conservación.

8.3    Recomendacións técnicas

8.4    Apartados do informe

    8.5.   Modelo de informe e exemplos de aplicación práctica en casos reais

 

9. A intervención do economista/ auditor  no proceso xudicial

      9.1.   Comunicacións entre perito e xulgado

      9.2.   Intervencións do perito no proceso

      9.3.   Recomendacións prácticas

                                                                                                                     

2ª Parte (1h.) 18,30 – 19,30 h.

 

10. Opinións dos operadores xurídicos. Valoración do ditame por parte do xuíz 

             10.1  Expectativas dos xuíces ante o informe pericial

             10.2  Aspectos máis valorados do informe

             10.3. Aspectos máis valorados da defensa en sala.

             10.4. Erros máis frecuentes

 

QUENDA DE PREGUNTAS 30 min.

 

 

 

 

Relatores

José Mª Lamo de Espinosa Michels de Champourcin

Economista Forense

 

Fernando Alañón Olmedo

Maxistrado da Sala Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

 

Lugar

 

Cámara de Comercio e Industria de Ourense (Salón de Actos)

Avda. da Habana, 30 bis
32003 Ourense

 

Horario

 

Sesión de tarde de 16:00 - 20:00h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 50,00 €

 

Outros participantes: 70,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Luns, 20 de outubro de 2014. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa.

 

Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria ou ingreso efectivo en conta sen custo a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con comprobante bancario de pago.

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 80% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Homologación (REA): Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (4,00h. noutras materias).

 

Homologación REFOR: Xornada homologada polo Refor. Ademais, as horas de formación deste curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas de Ourense que este ano son 10 h. (esixibles para as listas de 2015) das que 4h. han de ser cursadas en materia pericial.

 

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade