Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

*Barómetro de Economía - 2º Semestre 2015 -

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

14/03/2016

Nova: *Barómetro de Economía - 2º Semestre 2015 -

Tres de cada catro economistas cren que a inestabilidade política frea a recuperación económica

 

O 75 % dos economistas galegos considera que a inestabilidade política inflúe negativamente na recuperación económica. Dentro dese 75 %, un 40 % dos enquisados afirma que a incerteza sobre a formación de Goberno afectará de maneira inmediata ao crecemento da economía. 

 

Estes datos despréndense dos resultados do  “*Barómetro de Economía” correspondente ao segundo semestre de 2015, realizado polo *Consello *Galego de Economistas, órgano que aglutina o catro colexios provinciais. O estudo recolle a opinión do colectivo economista galego en relación a parámetros crave da economía rexional, nacional e provincial.

 

Os datos extraídos do *Barómetro do segundo semestre de 2015 foron presentados en Vigo polo director da publicación, Venancio *Salcines, e pola directora do estudo, María Jesús Freire Seoane, profesora titular do departamento de Análise Económica na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade da Coruña. Ao acto tamén asistiron o presidente do *Consello, Miguel Vázquez *Taín, e  o decano do Colexio de Economistas de Pontevedra, Juan José *Santamaría Conde, quen exerceu de anfitrión.

 

Os resultados mostran unha lixeira retardación no ritmo de crecemento económico, tanto desde o punto de vista das expectativas, como no relativo á procura de solucións aos problemas que afectan á economía galega. Así, un 53 % dos economistas manifesta que a situación da economía galega está “igual” respecto ao ano anterior. Os datos obtidos permiten afirmar que a percepción de que a economía está “mellor” descendeu considerablemente (28 %) en relación ao *barómetro do primeiro semestre de 2015 (36,7 %). Os profesionais de Pontevedra e Ourense son quen afirman que está “mellor” co 34,4 % e 32 %, respectivamente. Destaca, moi por encima da media do resto das provincias, a percepción negativa da economía galega nos enquisados da provincia de Lugo cun 25 %.

 

Tendo en conta o sector de actividade dos entrevistados, obsérvase que os traballadores do sector “Industria” predominan na súa valoración optimista sobre a situación da economía galega (38 %), mentres que os colexiados do sector “Construción” son, con moita diferenza, os que presentan valoracións máis pesimistas (26,7%). Destacan tamén as expectativas positivas dos traballadores da “Administración pública” (30%).

 

Sobre a economía de España e de cada unha do catro provincias galegas, tivéronse en conta os valores rexistrados nos *barómetros anteriores e constátase, que excepto para a provincia da Coruña e España, a valoración empeorou con respecto ao primeiro semestre de 2015, rompendo a tendencia positiva rexistrada desde o primeiro semestre de 2014. Deste xeito, a economía nacional e a coruñesa son as mellores puntuadas, cunha cualificación de 5,5 sobre 10. A economía galega obtén unha cualificación de 5,2, do mesmo xeito que no *barómetro anterior. Pontevedra é puntuada cun 5, seguida de Ourense (4,8). A provincia de Lugo é a peor avaliada, cun 4,7.

 

O paro: principal problema para os economistas

Para os profesionais, o paro continúa sendo o principal problema máis importante (80%) (en relación ao ano anterior, o paro aumentou entre os economistas nun 14,4%) e rexistra lixeiras diferenzas segundo a provincia de residencia de cada enquisado, cunha maior incidencia para os que habitan na Coruña (83%).

 

As medidas que reclaman como urxentes para fomentar o emprego non variaron con respecto a *barómetros anteriores. Os profesionais manteñen a súa opinión e cren oportuno mellorar o sistema educativo coa máis alta valoración (8,5 sobre 10), seguido da captación de investimento estranxeiro (8,1 sobre 10), a creación de novos nichos de emprego (7,9 sobre 10) e a reactivación do sector agrario (7 sobre 10). Os entrevistados máis novos reclaman cunha especial incidencia “incrementar o emprego público”, mentres que nos colexiados de maior idade percíbese unha demanda máis perentoria de reactivar “o sector da construción”.

 

Outros dos problemas que destacan son: a inadecuada dimensión da estrutura das empresas galegas (51%), o déficit de infraestruturas e comunicacións (43%) e a debilidade na demanda interna/externa (42%).  A escaseza de crédito deixa de ser percibida como un do catro problemas máis importantes.

 

O 60% dos economistas afirma que aumentou o consumo familiar

O último bloque do estudo recolle a opinión dos enquisados con respecto a catro temas actuais. Nesta ocasión púxose en cuestión a situación actual de inestabilidade política, o consumo familiar, o mercado de crédito e a situación política catalá.  

O 60% dos enquisados afirma que existe un crecemento no consumo familiar mentres que un  26,7 % indica que o consumo continúa *estacando. Este crecemento percíbese moito máis na provincia da Coruña (64 %). Polo *contario, Lugo é a provincia na que máis sinalan que hai un consumo *retraído.  

 

Con respecto á crise de crédito, un 45 % opina que o mercado de crédito mellorou ou está totalmente normalizado fronte a un 54 % que indica que aínda está moi debilitado ou que non mellorou en absoluto. Ourense é, con diferenza, a provincia na que os colexiados perciben unha maior recuperación do crédito (53%). Os colexiados asalariados do sector público e os parados son os máis críticos coa melloría do financiamento.

 

En canto á situación política en Cataluña, o 73 % dos economistas considera que o problema catalán incidirá no crecemento económico do país, mentres que un 27 % opina que esta afirmación é esaxerada.

 

O contido íntegro deste *Barómetro, así como dos anteriores, áchase dispoñible nas apartado Publicacións>Observatorio Económico

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade