Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Registro de Mediadores

Que é o Rexistro de Mediadores de Media-Consello?

 

O Rexistro de Mediadores de Media-Consello está integrado polos economistas e titulados mercantís que se atopen inscritos en calquera dos Colexios de Economistas e/ou de Titulares Mercantís de Galicia, e que estean á súa vez inscritos no Rexistro de Mediadores e Institucións de Mediación do Ministerio de Xustiza.

O mediador poderá elixir o ámbito xeográfico no que desexa actuar podendo abarcar toda a Comunidade Autónoma galega ou ben unha ou varias provincias da mesma. Este ámbito deberá ser compatible co establecido polo propio mediador no Rexistro de Ministerio de Xustiza.

 

Quenda de actuación

 

Como se xera a lista de mediadores?

Unha vez constituído o Rexistro de Mediadores coas inscricións dos colexiados interesados procederase a elaborar a quenda de actuación confeccionándose unha lista por orde alfabética; o inicio da mesma determinarase por sorteo. A lista conterá os datos identificativos e de contacto do mediador, así como o seu ámbito xeográfico de actuación.

En que orde incorpóranse as solicitudes que se produzan a posteriori?

As incorporacións que se realicen a posteriori faranse secuencialmente ocupando o último lugar da lista.

Como se realiza a designación?

No caso de que as partes non designen directamente, farao a Comisión de Control. Designarase ao primeiro mediador da lista que indicase como ámbito xeográfico de actuación, polo menos, o ámbito provincial no que haxa de desenvolverse a mediación.

Dita designación consumirá quenda, polo que, unha vez efectuada a mesma, o mediador pasará a ocupar o posto final da lista, independentemente de que elixise máis dun ámbito de actuación.

Do mesmo xeito consumirá quenda a designación de mediador polos propios solicitantes.

Inscrición no Rexistro de Mediadores de Media-Consello

Para solicitar a inscrición debe facerse chegar ao Colexio de Economistas ou de Titulados Mercantís ao que pertenza o interesado a seguinte documentación:

- Formulario de solicitude. [Descargar]

- Certificado de colegiación.

- Copia do DNI.

- Acreditación da inscrición no Rexistro de Mediadores e Institucións de Mediación do Ministerio de Xustiza.

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade